07 November 2012

Ulasan buku: Terbang Menuju Tuhan - Riwayat Hidup Seorang Sufi Agung

Oleh: Hafiz Zainuddin

“Aku tahu perkataan aku akan sampai kepada dua penghujung iaitu di Timur maupun Barat” -Ibn 'Arabi. 
Buku ini adalah pengenalan kepada seorang sufi agung yang berjaya merungkai persoalan tuhan dan alam ketuhanan dalam dimensi yang eksotik. Ia merupakan catatan perjalanan hidup, sejarah, pencarian dan pengembaraan spiritual yang panjang. Penulis, Claude Addas berjaya merangkumkan dengan baik kisah panjang pencarian Syeikhul Akbar ini sejak dari Murcia yang bergolak sehinggalah menemukan keabadiannya di Damsyik.

Idea dan konsep ketuhanan yang diketengahkan Ibn 'Arabi telah memberi nafas segar yang membawa kepada perbahasan kritikal yang panjang dari kalangan cendekiawan Islam sehingga kini.  Sungguhpun kalangan muwahhidun mungkin tidak bersetuju dengan idea ketuhanan yang diketengahkan beliau, kemajmukan pendapat ini merupakan sebahagian dari tradisi keilmuan Islam yang harus dihormati.

Ibn Arabi atau nama sebenar beliau Muhammad bin Ali al-'Arabi al-Ta'i, telah banyak menyumbang kepada perkembangan keilmuan tauhid malah menjadi rujukan dalam banyak aliran sufi diseluruh dunia.

Kajian mengenai konsep ketuhanan yang diketengahkan berkembang dengan begitu meluas di Barat. Bahkan telah ditubuhkan apa yang dinamakan sebagai Ibn Arabi Society pada tahun 1977 yang menjadi platform kajian, pembentangan dan perbahasan khusus terhadap karya-karya beliau.

Selain nama-nama seperti Osman Yahia, Kautsar Azhari Noer, Denis Grill dan Annamarie Schimmel. Antara tokoh besar pengkaji, penterjemah dan penulis yang menjalankan kajian serius terhadap karya-karya Ibn 'Arabi adalah Michel Chodkiewicz yang telah banyak menghasilkan esei dan buku-buku berkaitan antaranya Seal of the Saints: Prophethood and Sainthood in the Doctrine of Ibn Arabi, An Ocean Without Shore: Ibn Arabi, the Book, and the Law dan beliau juga sebagai editor kepada The Meccan Revelations (Pembukaan Kota Mekah karya Ibn Arabi.)

Pemikir, penulis dan intelek sufi yang unggul

Sebagai seorang pemikir, digelar Muhyi al-Din yakni penyegar kembali agama oleh kalangan pengikut beliau, Ibn 'Arabi telah menghasilkan empat ratus buah karya hasil komitmen spiritual yang bersungguh. Inisiasi spiritual, pemahaman dan pemikiran beliau diabadikan dalam karya-karyanya sepanjang pengembaraan beliau 'terbang menuju tuhan'.

Antara karya beliau yang popular ialah Diwan al-Maarif (Himpunan Pengetahuan Suci) yang mengandungi empat puluh ribu bait-bait puisi manakala karya paling monumental beliau berjudul Futuhat al-Makkiyah (Pembukaan Kota Mekah).

Riwayat hidup

Ibn 'Arabi merupakan seorang berketurunan Arab Sepanyol yang lahir di Murcia, pada 29 Julai 1165 Masihi bersamaan 17 Ramadhan 560 Hijrah. Ayahnya berkhidmat dengan Ibn Mardanish yang terkorban, kemudian berbai'ah taat setia kepada Khalifah Abu Ya'kub Yusuf, Khalifah di Seville. Keluarga yang tergolong dalam kelompok khassa ini merupakan mereka yang dihormati, mendapat tempat tertinggi dalam pemerintahan dan ketenteraan apatah lagi keturunannya telah berada di Andalusia sejak pemerintahan amir Umayyad yang pertama iaitu sejak tahun 756 masihi.

Dalam usia yang muda, Ibn Arabi telah mengunjungi hampir seluruh pusat-pusat pengajian di Sepanyol sebelum memulakan perjalanan agung beliau mencari guru di bandar-bandar seperti Tunis dan Fez di Afrika Utara. Sejak itulah beliau mula mengarang karya-karya seperti Mawaqi'un Nujum, Insya'ud-Dawa'ir dan beberapa buah lagi sehingga mendapat perhatian masyarakat dan ulama ketika itu.

Jalan Khusus yang diterokai beliau adalah ketika berumur beliau 19 tahun semasa kematian Khalifah Yusuf yang dilalui secara berseorangan. Mungkin, dengan dorongan dan pandangan-pandangan para sufi dan wali utama di Andalusia dan Maghribi, Ibn 'Arabi menemukan langkah untuk merenungi manifestasi Tuhan di dalam makhluk pada masa yang sama menemukan gurunya yang pertama Syeikh Uryani, seorang buta tetapi mampu melontarkan pandangan-pandangan beliau terhadap tulisan-tulisan Ibn al-Arif yang merupakan seorang sufi terkenal dari Andalusia ketika itu.

Pada tahun 1201 masihi, Ibn 'Arabi tiba di Mekah dan bermastautin disana selama 3 tahun. Disinilah karangan Futuhat al-Makkiyah dibuat dan dibukukan. Kitab yang di kelaskan sehingga empat jilid ini mempunyai tujuh ratus mukasurat setiap satunya.

Ibn Arabi juga mengembara ke Mesopotamia dan sempat berguru di Baghdad dan Mosul, bertemu dengan pelbagai aliran mazhab dan agama, ahli fikir dan ulama. Dalam tahun 1206 masihi, beliau  meneruskan pencarian beliau ke Mesir dan sempat ke Konia di Asia Kecil kemudian meneruskan perjalanan ke Armenia dan Anatolia sebelum kembali ke Baghdad sekitar tahun 1211 masihi. Ketika itu namanya sangat mahsyur dan mempunyai ribuan murid.

Selain sebagai seorang sufi, Ibn Arabi juga dikenal sebagai ahli dalam bidang tafsir, hadis, feqah, falsafah, astrologi dan sastera.

Claude Addas dalam merujuk kepada kitab Futuhat tidak ketinggalan memuatkan sebanyak mungkin kerangka pemikiran dalam teologi Ibn Arabi. Antara lain mengetengah idea kontroversi beliau berkenaan kesatuan kewujudan yang sangat jelas berbeza dengan idea Thomas Aquinas dan ahli teologi muslim yang lain. Secara kolektif, Louis Massignon menyatakan bahawa pemikiran Ibn 'Arabi sebagai mewariskan teologi mistikal Muslim kepada monisme sinkretik Qaramitah.

 Meninggalkan lazat dunia- Terbang Menuju Tuhan

Visi spiritual dan pengalaman metafizik telah memandu Ibn Arabi  untuk terus berada di jalan yang diyakininya. Samada dalam keadaan meditatif maupun sedar, beliau dipimpin dengan kehadiran guru-guru spiritual seperti Isa Al-Masih, Khidir, Musa dan Muhammad S.A.W. sendiri.

Titik tolak kepada inisiasi dan pembukaan visi-visi spiritual Ibn Arabi berlaku sejak usianya cuma 15 tahun ketika pertemuannya dengan Ibn Rushd dalam sebuah perjumpaan. Momen perbualan tanpa bicara diantara beliau dan Ibn Rushd, cuma dengan jawapan 'ya' dan 'tidak' memungkinkan manifestasi hijab yang telah pun terbuka dengan srana-sarana spiritua yang inspiratif.

Ibn Arabi mengakhiri pengembaraan beliau di Damsyik kota yang digelar 'Santuari Nabi-Nabi' ketika berumur 60 tahun. Beliau meninggal dunia sebagai seorang sufi agung pada umur 78 tahun. Jasadnya disemadikan di Gunung Qasiyun dengan aman setelah sekian lamanya mengembara.

Dalam konteks masyarakat Islam Malaysia secara umum, konsep wahdatulwujud yang dibawa Ibn Arabi perlulah dilihat dari satu sudut yang sederhana. Justifikasi terhadap doktrin wahdatulwujud secara melulu perlu dielakkan sama sekali kerana pembacaan terhadap karya-karya beliau memerlukan pemahaman dan penelitian yang tinggi berlandaskan latar belakang konteks, keilmuan, serta proses dan pengalaman-pengalaman tasawuf.

Buku ini harus dimiliki sebagai sebuah pengenalan kepada seorang tokoh sufi yang menemukan kebenaran-kebenaran agung, memaknai semula kehidupan dan tuhan dalam erti yang lebih kognitif. Sebagai salah satu cabang keilmuan yang terus berkembang, pemikiran Ibn Arabi mungkin boleh kita jelaskan sebagai salah satu jalan pantas dan pilihan buat umat dalam mencari dan menyatu dengan keabadian.

Hafiz Zainuddin merupakan penulis bebas, bekas kolumnis di Merdekareview dan salah seorang penggiat Komuniti Continuallybebas. kini berkhidmat sepenuhmasa sebagai wartawan dan penulis di Roketkini.com

No comments:

Post a Comment