22 November 2011

Komuniti Continuallybebas

Continuallybebas merupakan sebuah komuniti dari Ipoh yang beraktivism melalui pelbagai medium sedia ada dalam  mengetengahkan pelbagai isu sekitar bertujuan untuk membentuk sebuah masyarakat yang peduli lingkungan. Antara aktiviti continuallybebas adalah menerbitkan dokumentari pendek, penulisan, protes jalanan, penerbitan dan pengedaran risalah dan sebagainya.

1 comment: